"Individually we are one drop, together we are an ocean."

Welkom!

Mijn naam is Wendy van Nunen.

De afgelopen 20+ jaar werkte ik voor en in KMO’s en grote organisaties als HR professional, manager en coach. Sinds 2014 begeleid en adviseer ik bedrijven, leiders en hun team als zelfstandig ondernemer. Ik ken en beleef het bedrijfsleven door twee brillen:  als leidinggevende & manager van een team en als HR adviseur. Dit is vandaag dan ook mijn toegevoegde waarde voor mijn klanten: ik ken de businesskant door-en-door, en ik begrijp de organisatie vraagstukken die ermee gepaard gaan.

 Vandaag werk ik als HR & Business partner, coach en trainer. Het liefst begeleid ik organisaties en teams waarin er een moeilijke situatie of conflict bestaat dat vooruitgang tegen werkt. Mijn kracht ligt in het luisteren zonder oordeel, het erkennen van wat er leeft en een veilige ruimte creëren waarin iedereen zich gehoord voelt. Dit vormt de basis om wat vastzit los te maken en terug ruimte te maken om het toekomstpad samen uit te stippelen.       Ik werk graag met middle management, omdat ze voor mij de cruciale schakel vormt tussen de mensen op de werkvloer en de strategie van het bedrijf.

.

 

Waarom middle management?

   
  Het middle management zit vaak tussen hamer en aambeeld: het hoger management verwacht dat je loyaal bent aan ‘het beleid’, terwijl je ook de belangen van je medewerkers behartigt. Strategisch nadenken en operationeel leiden. Samenwerken met andere managers en hun teams. Targets halen. Zorgen dat de klanten tevreden zijn. Uit ervaring weet ik dat dit vaak een eenzame positie is die veel druk met zich meebrengt. Ik help middle managers en hun teams graag verder als:
  • Sparringpartner en “co-creator” voor de gewenste toekomst
  • Leiderschaps- en teamcoach
  • Facilitator van verandering
  • Ervaringsgericht trainer rond samenwerking en communicatie/interactie
   

  Mijn aanpak

   Mijn aanpak vertrekt vanuit de nood van de klant én het groter geheel. Elke klant is uniek. Elke vraag is anders. Ik luister naar wat boven én onder de waterlijn speelt, wat zichtbaar (bijv. gedrag, structuren, …) én onzichtbaar (patronen, overtuigingen, …) is. 

   Met een oplossingsgerichte aanpak en systemisch blik, begeleid ik organisaties, leidinggevenden en teams om terug beweging te brengen in waar het vastgelopen is.   

   Mensen ‘ownership’ laten nemen om de oplossing zelf te vinden en met opportuniteiten aan de slag te gaan.

    Hoe kan ik helpen

      
     Sparringpartner

     Als leider geef je richting aan je team, je motiveert en inspireert hen om hun talenten in te zetten en zorgt voor ruimte om zich te ontwikkelen. Samen met je team doelen bereiken, geeft je vleugels. Maar als het spannend wordt, dan sta je er als leider vaak alleen voor.

     Loop je vast met HR zaken binnen je team? Heb je een sparringpartner nodig die zonder oordeel luistert en in dialoog gaat?  Iemand met een frisse, hedendaagse blik en andere perspectieven?

     Ik bied ondersteuning, advies en begeleiding bij alles wat te maken heeft met personeel, strategie en beleid, verzuim, conflicten, coaching, verandertrajecten etc..

     Leiderschaps- en teamcoach
     Veel leiders zijn enorm gedreven om van hun organisatie een groot succes te maken. Ze werken hard, in een complexe omgeving, maken lange dagen en houden veel ballen in de lucht. Dit is een mooie maar soms eenzame taak. Als coach help ik leiders om hun taak uit te voeren op een manier die resultaat oplevert én leuk is voor hen zelf. Vragen die mij regelmatig worden gesteld:
     • Wil je eens met mij meedenken over hoe ik meer verbinding in mijn team kan creëren?
     • Wil jij onze bijeenkomsten eens bijwonen en zeggen wat je ziet en hoort? We hebben iemand nodig die met een frisse blik ernaar kijkt.
     • Ik ben begonnen vanuit een expertise en heb ondertussen een heel team. Leidinggeven is nu mijn voornaamste taak, maar het is redelijk nieuw voor mij. Wil je me helpen om een betere leider te worden?
     • Ik voel me niet gelukkig in mijn rol als leider en weet dat dit afstraalt op mijn team en manier van leidinggeven. Ik loop hierin vast en wil er iets mee. Kun jij me helpen?
     • Het loopt niet zoals het lopen moet, maar ik krijg de vinger er niet op waar het precies aan ligt. Wil jij eens meekijken?
     • Ik heb iemand nodig waarmee ik af en toe eens kan overleggen. Iemand die ik kan vertrouwen en die snapt in welke omgeving ik opereer. Wil jij dat klankbord zijn?
     Mijn eigen ervaring als leidinggevende binnen bedrijven en mijn kennis over leiderschap en groepsdynamieken komen hierbij goed van pas. Mijn stijl van coaching is warm, open, no-nonsense en gericht op mens én resultaat.
     Facilitator van verandering
     Na een inkrimping is het werken in aparte afdelingen met elk hun specialisatie niet meer werkbaar. Directie wil dat de organisatie wendbaarder wordt en sneller kan schakelen bij veranderingen. Men verwacht meer samenwerking tussen de afdelingen en wil evolueren naar multi-inzetbare medewerkers.  Vragen die mij regelmatig worden gesteld:
     • Hoe pak ik zo’n verandering binnen het bedrijf ook constructief aan binnen mijn team?
     • Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers mee willen in deze verandering?
     • Hoe kan ik hen actief betrekken in dit proces?
     Samen stippelen we deze reis uit, faciliteer ik waar nodig en loop ik als gids mee.
     Ervaringsgericht trainer
     Leren door doen, denken, beleven, uitwisselen van ervaringen, reflecteren. De kracht van ervaringsgericht leren ligt in de grote verantwoordelijkheid en de actieve participatie van de deelnemers. Als trainer stimuleer ik deelnemers om hun ervaringen uit te wisselen en oefenen we met actuele vraagstukken zodat iedereen onmiddellijk aan de slag kan. Eén van de deelnemers omschreef het resultaat van mijn aanpak als trainer, als volgt:

      “Heel opmerkelijk hoe Wendy de inhoud overbrengt en iedereen constant stimuleert om de eigen inzichten te verruimen en daarbij de aandacht van de ganse groep weet te boeien. Heel veel geleerd van een dame die de materie heel goed beheerst en deze ook weet over te brengen.” 

     Ik sta voor

     INTEGRITEIT

     “Je zegt wat je doet, je doet wat je zegt.” Ik houd mezelf hieraan én houd ook anderen hieraan.

     Moed

     De moed om er volop mee in te duiken, of zoals Brene Brown zegt, “to rumble“. De moed om zaken te benoemen en ruimte te creëren voor open, eerlijke gesprekken die opportuniteiten scheppen.

     CONTINUE LEREN

     Ervaring is leren, ook in de interactie. Ik geloof in de kracht van zelfreflectie, dingen in vraag stellen, continue leren en open staan voor feedback.

     Mijn achtergrond

     • 45+ levensjaren als oudste dochter en zus, vriendin, partner en moeder van 2 zonen
     • 20+ jaar werkervaring in HR voor en in KMO’s en grote organisaties
     • 13 jaar als leidinggevende van een team
     • Sinds 2014 als zelfstandige HR consultant en business partner, coach en trainer

       

      Opleidingen

      • Systeemdynamiek in organisaties (Bert Hellinger instituut)
      • De groep als leerinstrument: groepsdynamica (Tamara Lenaerts)
      • Kiezen voor talent (Luc Dewulf)
      • Leiderschap en teamontwikkeling (Phoenix opleidingen in NL)
      • Leergangen Systemisch Werken (7th C – Ria Verlinden)
      • Opleiding tot hartcoherentiecoach (Louis Van Nieuland)
      • Training Geweldloze communicatie (Jenny Giezeman)
      • Bemiddeling voor HR professionals en coaches (Mediv)
      • Basis- en Masteropleiding Inspirerend Coachen ( Jef Clement)

      Contact

      Mail hello(at)wendyvannunen.be Mobiel +(32) 478 57 17 19